Så kan Järva bidra till biologisk mångfald

På många platser i Stockholm kan man se anslag om varför gräsmattorna inte klipps. Ängsmark behövs för insekterna.

Järva ska berikas och bevaras

Debatten om planer på ihopbyggnad av bostadsområden i Södra Järva fortsätter med ett inlägg från stadens rödgröna styre.