”Den viktigaste resursen vi har är människan”

Litteraturen tog honom från Kerala till Sverige för 45 år sedan. Nu vill Srikumar Hariharan lyfta kulturtävlingar i EU.