man i röd pikétröja tittar in i kameran
Srikumar Hariharan.

Srikumar Hariharan, 69, är modersmålslärare och lokal politiker med siktet inställt på att bli nominerad som Europaparlamentariker för Socialdemokraterna 2024. Så vem är han och vilka politiska frågor skulle han i så fall vilja lyfta i Bryssel och Strasbourg?

Vi tar det från början. Ja, eller åtminstone från att han som son till det dåvarande indiska kongresspartiets partisekreterare hamnade i Sverige.
– 1975 slog jag litteraturrekord i delstaten Kerala i Indien. Jag vann första priset i vältalighet, novell och uppsatsskrivning, samt tredje pris i poesi. Så min bild var i alla tidningar, det här är jag!, säger Srikumar och visar ett gammalt tidningsurklipp.

Mot slutet av samma år, medan undantagstillstånd rådde i landet, var en grupp svenska författare på plats för att titta närmare på situationen kring mänskliga rättigheter och friheter. Hans pappa var då partisekreterare i det regerande kongresspartiet, Srikumar dito i studentförbundet.

Annons:
Annons:

De svenska författarna ville intervjua hans far och prata med lokala litteraturpersonligheter.
– Eftersom det rådde undantagstillstånd vägrade de lokala författarna att träffas ute, de var rädda. Så jag tog med de svenska författarna hem till Keralaförfattarna eftersom jag kände dem. Där var de pratsamma, men mycket begränsade i vad de sa.

1977–1978 hamnade Srikumar i Sverige genom Svenska institutets kulturstipendium

För att intyga att han talar sanning visar han bilder på hur både han och hans pappa fanns med på bilder och tidningsurklipp från den tiden. På ett svartvitt fotografi från regeringspartiets kongress pekar han ut sin far, ståendes snett bakom dåvarande premiärminister Indira Gandhi. Med på samma bild syns även maken Mahatma.
– Det var han som försåg dem med alla papper och dokument, eftersom han var advokat, mycket intellektuell och politiskt kunnig.

1977–1978 hamnade Srikumar så i Sverige genom Svenska institutets kulturstipendium för utländska författare. Om vi snabbspolar några decennier framåt, hamnar vi där vi är i dag – på en veranda bakom ett radhus i Spånga där han bor med sin fru Mini.

Sedan många år arbetar Srikumar som modersmålslärare i engelska i Stockholmsområdet och har sedan 1987 varit ordförande i Modersmålslärarförbundet, före detta Sveriges hemspråkslärares riksförbund. Under vad han beskriver som ”kristiden” 1988–2004 var han en dokumenterat flitig debattör för att rädda ”exportlandet Sveriges” modersmålsundersvisning.

Jag är med i sex olika S-föreningar i trakten

Bild: Privat

Nu vill han ta med sig dessa olika erfarenheter in i EU.
– Jag är med i sex olika S-föreningar i trakten, säger han och ger mig en kopia av sin ”EU-kandidatspresentation” med 32 skäl varför S och väljarna ska välja just honom.

Några av dessa skäl är att han vill satsa mer på Sveriges självständighet och självförsörjning, för att trygga freden i en orolig tid och där ett av de stora spåren är full sysselsättning för hela EU.

På vilka sätt skulle dina erfarenheter kunna vara en tillgång som eventuell EU-parlamentariker?
– I EU har vi problem med skuldsättning. En skuldsatt person är inte fri. Sverige är den mest skuldsatta nationen på jorden. Ännu viktigare är klimatet – det är en extremt allvarlig situation. Vi måste göra den gröna omställningen nu och Sverige måste gå i spetsen i EU, då kan vi säkra framtidens jobb. Vi måste ge subventioner till egenhushåll för att sätta upp solcellspaneler, så att folk kan gå över till egna energikällor om det skulle behövas.

Har vi råd med det, vi som är så skuldsatta i Sverige?
– Jo, det skapar jobb. Vi har nu 7,3 procent arbetslöshet i Sverige. Det är passiva försörjningsstödstagare som inte mår bra. Om vi kan förvandla dem till aktiva löntagare och skattebetalare så kan vi spara miljarder. De resurserna måste vi satsa på den gröna omställningen.

Varje människa som kan och vill arbeta måste få ett jobb

Han säger sedan att ”ingen annan EU-kandidat har fokuserat på det akuta behovet av full sysselsättning”, ett uttalande som är svårt att verifiera eftersom få (om några) kandidatlistor hittills offentliggjorts.
– Varje människa som kan och vill arbeta måste få ett jobb. Varje jobb är viktigt, det finns inget jobb som är viktigare än det andra.

Du menar att det är dyrare att ha folk arbetslösa?
– Precis, det är slöseri med resurser. Den viktigaste resursen vi har är människan. De måste tas till vara på. Vi måste värna om välfärden, annars har vi inga resurser för att trygga den. Inte för skola, vård och omsorg – som just nu lider av akuta resursbrister – inte bara i Sverige utan i hela EU.

Vi har mästerskap för kroppen, men inte för själen

Sedan kommer Srikumar in på något som verkar vara en riktig hjärtefråga.
– Vi behöver en satsning på språk, litteratur, kultur, barn-, ungdoms-, film- och folkfestivaler och olika mästerskap. Vi har mästerskap för kroppen, men inte för själen – det finns i Kerala, det är därför jag sitter framför dig nu.

Han vill alltså satsa mer på kulturen, inte mindre som det görs på annat håll.
– I Sverige är vi inte bra på att hålla tal, eller på att skriva. Fastän det är Nobels land. Vi är ett duktigt folk men vi måste få bättre stimulans. Detsamma gäller i EU. Vi måste satsa på lokala, regionala, nationella och EU-mästerskap, för att hitta och uppmuntra nya genier, säger han.

Pengarna för dessa tävlingar menar han kan komma från olika håll.
– Man kan ha entréavgift till tävlingarna, som exempel. Eller sponsorer. Det finns bidragsmöjligheter, jättemånga fonder och personer eller förbund som kan tänkas satsa på dig. Det finns resurser. I Indien säger vi, ”låt alla levande varelser ha det väl” och jag är den enda som har det här helhetsperspektivet.

Järva behöver utvecklas

Hur skulle din eventuella EU-kandidatur kunna gynna Järvaborna?
– Järva behöver utvecklas. Arbetslösheten, integrationsproblematiken, diskrimineringsproblematiken måste lösas. Vi måste titta närmare på om det finns substans i anklagelserna om att barn tvångsomhändertas i Sverige. Koranbränningen måste stoppas. Demokrati kräver respekten för alla, inte bara för några. Där ingår även respekten för religioner. Det är inte tillåtet att bränna koranen i Indien, världens största och numera dynamiska demokrati, varför ska det vara tillåtet i Sverige? Det är inte tillåtet i Finland.

Det här med ”tvångsomhändertagande”, är det inte risk att man sprider desinformation i stället?
– Det finns desinformation, så vad vi behöver göra är att titta närmare på den och lösa eventuella problem. Vi granskar ordentligt och visar upp resultaten. Det finns ingen substans bakom skriverierna att någon tillfångatar muslimska barn. Några barn omhändertas för att skydda barnet, det kan ha hänt misstag, då måste vi rätta till det.

Skriverierna kan även försämra förutsättningarna som exportland, menar han.

Valdagen till Europaparlamentet för Sverige hålls den 9 juni 2024. Socialdemokraternas vallista med aktuella kandidater väntas bli klar senare i höst.
– Jag är med på listan, men vet inte än vilken plats jag kommer att få. Största föreningen i trakten, Rinkebys, har nominerat mig. Jag finns bland de övriga nominerade också, i Tensta och Hjulsta, men det är partisekreterare Tomas Baudin som bestämmer. Han har fått uppdraget och har sista ordet, påstår Srikumar Hariharan till Nyhetsbyrån Järva.

David Johansson

Sedan artikeln publicerades har Socialdemokraterna i Stockholms (bestående av de två distrikten Stockholms partidistrikt och Stockholms läns partidistrikt) nomineringar till partiets centrala EU-lista inkommit. Dessa är inte en garant för att hamna på partiets lista. Det är partistyrelsen – och inte Tobias Baudin – som avgör hur listan kommer att se ut. Srikumar Hariharan finns enligt uppgift inte med på Socialdemokraterna i Stockholms lista.

Print Friendly, PDF & Email