Revansch för Ludvig Hallberg i månadens lopp

Både den smältande snön och fastan påverkade resultatet i senaste Tensta Rinkeby Grass Run.