Muren som anses göra Tensta otryggt

I en åtgärd för att göra Tensta mer tryggt ska en betongmur vid en av tunnelbaneutgångarna tas bort.