Normkritiska perspektiv på tid

I Tensta konsthalls ”Chronos” ställs kritiska frågor om vilka idéer och kroppsliga erfarenheter som samtiden bygger på.