Stadens klimatförslag och Järvas föreningar

Gerillaodlaren från Järva såg till att området var representerat när staden diskuterade klimat och hållbarhet.