”Vi kommer att ta tag i problemen i förskolan”

Finansborgarrådet Karin Wanngård, S, försäkrar att föräldrarnas förtroende för förskolan i Rinkeby-Kista ska upprättas igen.