Fragment – en pjäs om aktivism

Teaterföreställning i Rinkeby Folkets Hus handlade om aktivism.