Och nu vill ni skicka ut våra ungdomar i krig?

Vi har upplevt välfärdsstatens förfall och nu kommer anklagelser om att försvarsviljan är låg, skriver Ilhan Kellecioglu.