Stora skillnader mellan privata och kommunala förskolor

Enligt stadens statistik har kommunens förskolor högre personaltäthet och fler anställda med relevant utbildning.