”Sluta stigmatisera förortssvenska!”

Insändarskribenten tycker att förortssvenskan berikar svenska språket på ett kreativt sätt.