Bråda dagar för Victoria Callenmark

Den blivande stadsdelsdirektören för de sammanslagna stadsdelarna i Järva får gå på dubbla möten hela våren.