kvinna som tar en slefie.

Veckans sammanträde i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd är flyttat till onsdag den 25 januari.
– Ja, eftersom mötena i Rinkeby-Kista varit mer välbesökta valde vi att byta Spånga-Tenstas möte, säger Victoria Callenmark, stadsdelsdirektören som kommer att närvara på båda mötena.

Mötet i Spånga-Tensta kommer att äga rum i förvaltningshuset i Tensta och mötet i Rinkeby-Kista, dagen därpå, i Rinkebyskolan.

– Eftersom vi har två nämnder fram till den 30 juni, som kommer vi ha dubbla sammanträden under hela våren.

Den viktigaste punkten blir den om verksamhetsplan och budget för 2023

Båda nämnderna kommer att fatta beslut om en utökning av presidierna; utöver ordförande och vice ordförande kommer även en andre vice ordförande från majoriteten att utses. Antalet ledamöter blir dock fortfarande 13, när stadsdelarna har slagits samman.

– Den viktigaste punkten blir den om verksamhetsplan och budget för 2023. Detsamma gäller i båda nämnderna, säger Victoria Callenmark.

I Rinkeby-Kista kommer man dessutom att fatta beslut om fördelningen av föreningsbidrag. Det har kommit 21 ansökningar och 18 får bidrag.
– Både i Spånga-Tensta och i Rinkeby-Kista förlänger vi alla IOP året ut, oavsett om de skulle ha gått ut tidigare. Detta för att kunna göra en gemensam utvärdering och kunna göra en ny inbjudan inför hösten.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email