Ett historiskt möte på Tensta Träff

Föreningen Tensta Träff hade sitt första ordinarie årsmöte igår. Idag är 21 föreningar och 34 privatpersoner medlemmar.