”Det är inte bara orden jag säger som har betydelse”

Under läsåret 21-22 har Järvaskolans åttor fått ta del av Projekt Mouthful Club, ett antal workshops, där de fått lära sig om retorik, kommunikation och ledarskap. Under den sista föreläsningen om ledarskap, var Nyhetsbyrån Järva med, och fick en pratstund med några elever och deras lärare.