Motorvägsbarriärer mot Järfälla kvarstår

Samtidigt som motorvägsbarriären över kommungränsen mot Sundbyberg diskuteras, är den i väster mot Järfälla också svårpasserad för Järvabor som vill gå eller cykla till grannkommunerna.