Med fokus på skönheten

Efter avslutad kurs kommer de bästa bilderna att förstoras och visas i en utställning i Rinkeby Folkets Hus.