Reflektioner av motstånd

”Porträtt av en rörelse” är två kraftfulla installationer som visas på Tensta konsthall från den 18 mars.