Ombud lämnade Partiets Nyans kongress i protest

Partiet Nyans genomförde en mycket omdiskuterad extrakongress i Rinkeby på lördagen.