Jag ska berätta något som är bra

När världen känns lika osäker som marken på Island, är det viktigt att påtala det som faktiskt går framåt.

Troende muslimer mest utsatta för rasism

I Expos nya rapport Kampen om värderingarna framkommer att 50 procent av 4000 tillfrågade personer anser att rasism är ett stort eller mycket stort problem. Av de tillfrågade utlandsfödda svenskarna uppger nästan hälften att de utsatts för rasism under det gångna året.