I Expos nya rapport Kampen om värderingarna framkommer att 50 procent av 4000 tillfrågade personer anser att rasism är ett stort eller mycket stort problem. Av de tillfrågade utlandsfödda svenskarna uppger nästan hälften att de utsatts för rasism under det gångna året.

Den sociokulturella grupp som drabbas mest av rasism är de som definierar sig som troende, där den den mest utsatta gruppen är troende muslimer.

17 procent anser inte att rasism är något problem alls

Drygt en tredjedel av de tillfrågade personerna svarade instämmande på påståendet att islam utgör ett hot mot den västerländska civilisationen och 17 procent anser inte att rasism är något problem alls.

Utöver islamofobi visar rapporten att även afrofobi och antiziganism (fientlighet mot romer som kollektiv) är vanligt förekommande. På frågan om hur man ställer sig att bo granne med någon av romsk bakgrund ställer sig 28 procent av de tillfrågade sig totalt negativa till idén. Lika många svarar att de inte skulle vilja bo granne med en person som är muslim. 25 procent svarade att de var totalt negativa till att bo granne med någon som har sitt ursprung i Afrika söder om Sahara, Mellanöstern eller Nordafrika.

Endast 3 procent svarade att de var totalt negativa till att bo granne med någon som har svensk bakgrund. 

Sarah Lindstrand Mboge
Bild: Expo/Georg Hodan/Gerd Altmann

 

Print Friendly, PDF & Email