Om att mäta mångfald i medierna

Paul Frigyes har skrivit det inledande kapitlet i antologin Vitt eller brett, utgiven av Institutet för mediestudier, om mångfalden i medierna. Det var också anledningen till att han föreläste för deltagarna i kursen för lokaljournalistik. – Jag har studerat debatt- och forskningsläget avseende representationen i medierna; vilka det är som får synas, vilka som får komma till tals och vilka intervjuas.