Tillfälligheter gav hemlöse Björn egen lya

Efter flera år i hemlöshet lyckades Tenstabon Björn Mattsson äntligen få ett förstahandskontrakt.