”Det är här det händer, inte i Rosenbad”

Rinkeby har präglat Elise Karlsson och hon har svårt att förstå hur Rinkeby kan kännas som en främmande plats för andra.

Med glädje och sorg i Rinkeby

Nyutgivna boken Det finns liv här är den första av en rad Rinkebyskildringar att se fram emot.