Fiskafänge i Igelbäcken

Lars Blom fick förmånen att vara med om ett elprovfiske i Igelbäcken.