Rymdstudier ”mycket mer” än stjärnforskning

På torsdagen hölls ett event på KTH Kista under temat rymdelektronik och kosmisk strålning. Omkring 150 personer deltog.