Dyr mat och miljonvinster i Husby

I Husby finns numera bara en livsmedelsbutik och det har lett till högre priser och sämre utbud för husbyborna.

”Vi ska aldrig samarbeta med SD”

I sitt tal hyllade Magdalena Andersson, S, fria medier, självständiga myndigheter och ett starkt civilsamhälle.