Är den svenska modellen på dekis?

För mig är det inte konstigt att lokförarna väljer sin egen väg att ställa krav, skriver Alejandra P. Carrasco.