De skapar rum för den skuldbelagda sorgen

Collective Talks vill finnas där på ett sätt som de själva hade behövt. Nu träffar de regelbundet personer som drabbats av det dödliga våldet i Stockholm.