Kursen i lokaljournalistik fick besök av Anna Hjorth

Vårdfokus redaktionschef, Anna Hjorth, föreläste för deltagarna i Nyhetsbyrån Järvas kurs i lokaljournalistik om arbetet inom fackförbundspressen. – Fem miljoner människor i Sverige har ett jobb, men arbetsmarknaden är en underbevakad del av samhället.

Hårt kritiserad chef i Spånga-Tensta har fått sparken

Ditte Westin, avdelningschef i Spånga-Tensta med ansvar för trygghetsfrågor, har fått gå med omedelbar verkan. Enligt flera uppgifter fick hon sparken redan före jul. Från första dagen, när Ditte Westin anställdes 2015, har hon varit ifrågasatt. Hon blev avdelningschef med ansvar för demokratifrågor och stadsdelsutveckling och enligt många saknade hon de rätta kvalifikationerna. Ditte Westin kom direkt från en tjänst hos Säkerhetspolisen, Säpo. I sin roll som avdelningschef blev hon ansvarig för Civila rådet, som inrättades 2015 för att utveckla samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och civilsamhället. Men Civila rådet under Ditte Westins ledning fungerade aldrig bra. På det sista mötet bjöds drygt 50 föreningar in och endast sju kom. I slutet av 2016 sändes en lista med 140 namnunderskrifter in till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Det var enskilda individer och personer som företrädde föreningar i stadsdelen, som kritiserade Civila rådet. Skrivelsen visade på en djup misstro mot Ditte Westin, och de krävde hennes avgång. I april 2017 lades Civila rådet ned. Ett år senare, i april 2018, fick avdelningen för Stadsdelsutveckling en ny tillförordnad avdelningschef. Ditte Westin var fortfarande kvar som avdelningschef, men skulle nu ägna sig åt en ospecificerad ”trygghetssatsning” i stadsdelen. Under den tid som Ditte Westin varit avdelningschef har det varit…