Vitt snus, vaping och lustgas ökar bland unga

Dagens ungdomar röker och dricker mindre än tidigare generationer, men bruket av andra rusmedel ökar.