”Vi behöver gå samman för att förändra samhället”

Först visades filmen Breaking Social och efteråt blev det ett samtal om social utsatthet, engagemang och organisering.

Breaking social belyser korruptionen

Anders Cardell har sett en film som fått honom att reflektera över vikten av tillit till samhället.