bild på publik och en scen där panelsamtal pågår

Under tisdagskvällen bjöd Tensta Träff till filmvisning av Breaking Social, en film som synliggör missförhållanden i världen. Därpå följde ett panelsamtal om filmens budskap med deltagare som arbetar för att motverka olika samhällsproblem.

Breaking Social är en dokumentärfilm av Fredrik Gertten, som synliggör korruption, politisk aktivism och den prägel ekonomiskt priviligierade grupper sätter på ett samhälle. Panelen bestod av personer verksamma inom olika områden och som arbetar med att förebygga relaterade samhällsproblem.

Moderator för kvällen var Filmon Tekle, processledare på Rädda Barnen i Järva. Han ville veta vad som fått panelen att engagera sig i samhällsfrågor.

Annons:

Hero Rashid, ordförande för Tensta-Hjulsta Kvinnocenter, berättade att hon stannat kvar i över 20 år eftersom hon känt ett enormt stöd från kvinnorna i verksamheten.
– För mig är det väldigt viktigt att kvinnor med invandrarbakgrund får förutsättningar att nätverka och träffa andra människor för att ta del av samhällets utbud. Därmed kan de få möjlighet att lära sig vilka rättigheter och skyldigheter en samhällsmedborgare har, och på så vis må bättre på ett personligt plan.

En annan av deltagarna var Yacouba Barry, grundare och verksamhetschef för VGB (Vision Generation Boll), en multiidrottsföreningen för barn- och ungdomar i Tensta.
– Jag fick förfrågan om att träna ett ungdomslag i basket för tjejer, och jag fick se ett lag med världens potential, men med rätt så dålig självbild. De trodde inte att framgång var möjlig i ett område som det de själva kom ifrån. Det tände en låga inom mig att försöka motarbeta detta tankesätt.

För att påverka strukturerna som skapar utanförskap insåg jag att vi behöver organisera oss

Fatema Vanat är utvecklingsledare på Stockholms Stadsmission och har arbetat med socialt arbete i över 15 år.
– Jag började med att försöka skapa förändring på individnivå, men för att påverka strukturerna som skapar utsatthet och utanförskap i vårt land insåg jag att vi behöver organisera oss. Jag gick från att arbeta med individer till att börja organisera grupper i periferin. Detta har varit ett driv inom mig och något som jag tror grundar sig i min uppväxt, vi behöver gå samman för att förändra samhällsstrukturen.

Panelens fjärde medlem för kvällen var Gurgîn Bakircioglu, opinionsbildaren som föreläser om klimaträttvisa för orten. Gurgîn menade att han funnit sin drivkraft under pandemin. I synnerhet från ett uttalande av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
– I en tid när vi inte riktigt visste vad viruset innebar eller hur vi skulle bekämpa det, menade partiledaren att det fanns ett problem med smittspridningen i Rinkeby, på grund av brist i det svenska språket och för att de har en annan kultur. I stället för att belysa verkliga problem, som exempelvis trångboddheten, valde politiker och myndigheter att tala om individuellt ansvar, sade han.

Vi arbetar på en personlig nivå där vi upplever att samhället har brustit

Med utgångspunkt i filmen Breaking Social talade moderatorn om hur svårt det kan vara att mobilisera människors engagemang.
– Jag arbetar med en målgrupp som har det svårt att få politiker att se vilka behov som finns, eftersom dessa politiker har svårt att förstå världen som kvinnorna lever i. Vi arbetar på en personlig nivå där vi upplever att samhället har brustit, sade Hero.

Att arbeta på ett personligt plan är även något som VGB lägger stor vikt vid.
– Vår förening förknippas med idrott, men innehåller så mycket mer. Vi har byggt upp föreningen så att det finns både tjej- och killforum, där studier och frågor kopplade till hälsa, och allt runt ungdomarnas liv ska vara tillgängligt, sade Yacouba.

Moderatorn förde diskussionen vidare till ett högaktuellt ämne. Nämligen hur medborgarnas minskade förtroende till politiker kan resultera i att flertalet inte känner för att rösta, som i exempelvis det kommande EU-valet.

– Jag tycker att folk självklart ska rösta, men jag ser en hel del problem med den representativa demokratin eftersom det finns en inbäddad korruption som är svår att se igenom. Jag tycker därför att vi borde få chansen att rösta bort representativ demokrati, och i stället se till att vi får direktdemokratiska metoder, som exempelvis medborgarråd där folket får större inflytande, sade Gurgîn.

Men vem ska vi rösta på när politikerna låter likadana?

Diskussionen kring EU-valet i sommar väckte även engagemang hos publiken.
– EU-valet är det viktigaste som finns just nu, och därför är det av stor betydelse att alla går och röstar! Jag tror det är viktigt att föreningarna går ihop och mobiliserar här i Järva, för att på så vis bilda en enighet för att rösta, sade en åhörare.
– Men vem ska medborgarna rösta på när många upplever att politikerna låter likadana? Det är just detta dilemma som folk är bekymrade av, sade en annan åhörare.
Diskussionen med publiken fortsatte och Fatema Vanat sade avslutningsvis:
– Jag tänker att vi behöver ställa våra politiker till svars på ett mycket tydligare sätt. Jag tror, att vi behöver bryta konsensussamhället som vi lever i och börja skapa lite “konflikt”, och våga vara modigare i kontakten med våra politiker, för att sedan gå och rösta.

Suleiman Ibrahim

Filmon Tekle, Fatema Vanat och Gurgîn Bakircioglu.
Print Friendly, PDF & Email