Klimatet hårdnar för Järvas utsatta

Situationen för de Järvabor vars hem blev attackerade av maskerade män nyligen är prekär och kräver politiskt mod.