Akalla, den bortglömda stadsdelen

Under de tio år som Ben Robertson bott i Akalla har han sett hur service i området försvunnit.