På(s)kharen lever på hoppet

Han sade på skoj att han kunde ställa upp som påskhare, och så blev det. Politikern från stadshuset bytte kostym.