Bygg inte ihop på bekostnad av skogen

Tomas Beer, som en gång slogs för almarna i Kungsan, är skeptisk till planerna på att bygga ihop Rinkeby och Bromsten.

Anlägg fler kolonilotter i Järva

Trots det växande intresset för växter och odling så har Stockholms stad inte tagit några direkta initiativ för att utöka odlingsmöjligheterna för alla hundratusentals stockholmare som bor i lägenhet och inte kan ägna sig åt odling i större skala. Det är synd och något som borde åtgärdas.