Förändringar är möjliga om alla arbetar tillsammans

Mohamud Aden berättar hur föräldrar, en ny skolledning och personalen tillsammans har förvandlat Hjulsta grundskola.