”Stort mörkertal på personer med diabetes typ 2”

Diabetessköterskan Shadan Vesterback hjälper Järvabor att upptäcka och få hjälp med sin diabetes.