Typ 2 diabetes ökar i Sverige och Järvas medelvärde ligger långt under behandlingsmålet. Diabetessköterskan Shadan Vesterback riktar hård kritik mot vården och menar att var man bor i landet har alldeles för stor betydelse för vilken hjälp man får.  
– Det är ingen tvekan om att diabetesvården är ojämlik.

Egenvård – det är det som allting cirkulerar kring för personer som lever med typ 2 diabetes. Du som individ får ta allt ansvar själv för att se till att dina värden ligger som de ska, något som skiljer denna sjukdom från andra. Med max fyra vårdbesök om året, korta möten med en sköterska eller läkare, måste du varje dag fatta medicinska beslut. För en person som inte har fått rätt förutsättningar till bra utbildning och stöd från vården, blir det en tuff utmaning. 

– Patienter träffar oss två gånger per år eller oftare vid behov, resten av tiden ska man klara av det själv. Om du har fått sjukdomen, men inte har tillgång till rätt och individanpassad information kan du inte ta hand om dig, säger Shadan Vesterback. 

Annons:

En sökning på Nationella Diabetesregistrets statistik visar att medelvärdet för personer som bor i Järva ligger långt under sjukvårdens mål.

– På en vårdcentral i Vasastan ser man att över 70 procent av patienterna klarar av målen när det gäller långtidsblodsocker, medan på en vårdcentral i Husby är det ungefär 37 procent som klarar av dem, säger Shadan Vesterback. 

En kvinna låg alldeles för högt när jag tog blodprov på henne

För drygt ett år sedan var Röda Korset tillsammans med Beat Diabetes och Shadan Vesterback på plats i Folkets Husby för att sprida information om typ 2 diabetes. Där togs det blodprov på personer för att se om de hade diabetes utan att veta och flera hade för höga värden.

– En kvinna låg alldeles för högt när jag tog blodprov på henne. Hon hade diabetes utan tvekan. Hon hade varit hos akuten, men fick ingen hjälp. På grund av bristande kommunikation förstod hon inte vem hon skulle vända sig till. Hon hade haft alldeles för högt blodsocker under en lång tid och det är något som är väldigt påtagligt för kroppen. 

framsträckt hand för provtagning och sköterskans händer med plasthandskar.

Kännetecken på för högt blodsocker kan vara törst, ökade urinmängder, trötthet, huvudvärk och dimsyn. Om en persons blodsockernivåer ligger för högt under en lång tid finns det en stor risk för allvarliga komplikationer som nedsatt syn, nedsatt njurfunktion, försämrad känsel i fötterna och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Mörkertalet på personer som lever med typ 2 diabetes utan att veta om det är stort. Därför är det viktigt att jobba proaktivt och hitta personer innan de har fått sjukdomen, enligt Shadan Vesterback.

–  Jag har varit i Järvaskolan och på Folkets Husby och tagit blodprov på folk för att fånga upp dem innan det är för sent. Jag vill verkligen fortsätta göra det, men jag kan inte göra det själv utan behöver hjälp från organisationer.

Stress ökar risken för att få diabetes typ 2

Det finns många olika faktorer som ökar risken för att få diabetes; som arv, dåliga matvanor och för lite motion. Men en faktor som ofta glöms bort är stress. 

–  Stress ökar risken för att få diabetes typ 2. Att behöva fly från ett krisdrabbat land och att komma till ett nytt land med allt vad det innebär, nytt språk, nya levnadsvanor och svår social situation medför medför stress, vilket i sin tur leder till högt blodsocker. Vården måste finnas där för att hjälpa dem. 

Shadan Vesterback rekommenderar att alla över 40 år ska gå till sin närmaste vårdcentral och ta ett blodprov minst en gång per år. Om man har någon symptom som ovanlig trötthet, ovanligt törstig, kissar mycket eller har ett sår som aldrig läker ska man kolla upp det. Det bästa skyddet mot diabetes typ 2 är motion, det räcker med en 30 minuters promenad eller 5000 steg om dagen.

– Samhället är skyldigt att ge personer en chans att integrera sig. En väldigt stor del av integrationen handlar om hälsan, vilket många glömmer, sade Shadan Vesterback. 

Tim Nutley

Print Friendly, PDF & Email