Våld i nära relationer måste tas på allvar

Våld i nära relationer tas inte på allvar av myndigheterna i Sverige. Våld och brott som utförs av en närstående ger allvarliga skador både psykiskt och fysiskt. Hjälp och stöd till de utsatta är det otrolig brist på, och det måste det bli en ändring för ett bättre och tryggare samhälle, skriver Chiara Inzaina, elev i årskurs 8 på Järvaskolan i sin insändare.