Psykologer ska stötta föräldrar i Tensta

Nu kan pappor och mammor få råd kring hur man pratar med barnen om otrygghet och våld i samhället.