Miljoner till miljön satsas på Järva

Under 2022 visade en värmeanalys att Rinkeby är utsatt för stora risker gällande extremhetta. Nu ska det åtgärdas.