Alexander Donka

Stockholm Stad satsar 1,2 miljarder till klimat och klimatanpassning under mandatperioden. Elva miljoner går till Järvaområdet i år.
– Det är viktigt att satsa på områden som Järva. Här finns fina möjligheter för natur och klimat, säger miljö- och klimatborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

Under 2022 gjordes en värmeanalys som visade att Rinkeby är utsatt för stora risker gällande extremhetta. Parkleken Rinken är ett område som visat sig kunna bli alldeles för varmt. I dagsläget är värmen ingen fara i området, men satsningen ska göras för att undvika risker i framtiden.

– Man tror kanske att det är innerstan som ska vara mest drabbat av värmen. I Rinkeby finns det parker och förskolor som inte är optimala för värmen.

Annons:

Ingen annan stadsdel väljer att ha en lika stor satsning på stadsodling

Enligt Åsa Lindhagen är det stadsdelarna som själva ansöker om pengarna och det är politikernas ansvar att se till att det finns pengar för att genomföra satsningarna. Insatserna ska gå till nio olika projekt i området. Det är bland annat klimatanpassning av Rinken och trädallén i Askebyparken. Ett av projektet ska också vara stadsodling.

– Något som är roligt med Järvaområdet är att så mycket pengar ska gå till stadsodling. Ingen annan stadsdel väljer att ha en lika stor satsning på det som Järva i år, säger Åsa Lindhagen.

Satsningen på stadsodlingen ska genomföras av stadsdelsförvaltningen. Pengarna ska gå till att rusta upp befintlig stadsodling och skapa nya områden för odling. Av de 11 miljonerna så går 1 miljon till att satsa på stadsodlingen i området. En satsning som miljö- och klimatborgarrådet tror är helt rätt.

 – För många stadsbor är det värdefullt att ha närhet till naturen, men samtidigt bo i en storstad. Stadsodling kan bidra med socialt umgänge, att forma staden och en ökad trygghet.

Rashid mohammed får hjälp att plantera av barn
Rashid Mohammed får hjälp att plantera av barnen

Till detta går pengarna:
Siffrorna är i miljoner kronor (mnkr)

Biologisk mångfald:
Trädåtgärder för särskilt värdefulla träd och biotoper i Järva 0,5
Skötselåtgärder av fornminnesområden för att gynna biologisk mångfald 0,6
Stadsodling i Järva 1,0
Ängar i Järva 2,2
Åtgärder och återställning av naturmark i Akalla för biologisk mångfald 0,8

Klimatinvesteringar:
Klimatanpassning i parkleken Rinken i Rinkeby 2,5
Klimatanpassning av trädallé intill Askebyparken i Rinkeby 2,5

Naturreservat:
Komplettering och renovering av gärdesgård i Akalla by 0,9
Naturreservat Portabla toaletter inom Igelbäckens kulturreservat, Akalla by 0,1

Totalt:
9 projekt
11,1 mnkr

Över mandatperioden går 1,2 miljarder till klimat och klimatanpassning. Utöver det går 43 miljoner kronor i år till biologisk mångfald, naturreservat och arbetet med renare vattenförekomster. De elva miljoner kronorna som Järva får i år kommer både från de 1,2 miljarderna och de 43 miljonerna.

Clara Krause

Imorgon rapporterar vi från Rinken om miljösatsningen där.

Print Friendly, PDF & Email