Järvas busshållplatser ska bli säkrare

40 miljoner kronor till busshållplatser i stadens fokusområden där både Kista och Rinkeby ska prioriteras.