Bildmontage: Nyhetsbyrån Järva

Trafiknämnden har godkänt förslag till att åtgärda cirka 15 hållplatser i Järva och cirka 15 i söderort, bland annat på Ärvingevägen i Kista och i Rinkeby centrum.  

Det handlar om totalt 40 miljoner kronor som ska fördelas till busshållplatser i ytterstaden. Ett projekt som grundar sig på Stockholms stads budget för 2024 där det framgår att kommunen prioriterar investeringar i fokusområden, varav Järva är ett. 

Målet med projektet är att kollektivtrafikens hållplatser ska vara trygga, trafiksäkra och tillgängliga för alla. Det handlar bland annat om att förlänga eller tillgänglighetsanpassa hållplatser för personer med funktionsvariationer. Exempel på åtgärder är även förbättring av belysning, nya gånganslutningar samt utveckling av befintliga övergångsställen. 

Annons:

Busshållplatserna som föreslås åtgärdas är valda utifrån läge, antal påstigande passagerare och inkomna synpunkter från allmänheten. 

Staden har bland annat valt att fokusera på de två busshållplatser som finns på Ärvingevägen i Kista, samt hållplatsen i Rinkeby centrum i södergående riktning. Den senare ska dels få ökad tillgänglighet genom hastighetsdämpande åtgärder och effektivisering av övergångsstället. 

Tjugoåriga Khaled Farhan från Tensta ser gärna ett lyft vid hållplatsen. 
– Jag upplever att både bilister och passagerare inte tar hänsyn till övergångsstället, då riskerar olyckor att inträffa. Därför uppskattar jag att staden nu vill förbättra förutsättningarna vid busshållplatsen, och jag hoppas att det får en positiv effekt, säger han. 

Utförandet av projektet planeras att sättas i gång under året och pågå fram till 2025. 

Suleiman Ibrahim

Print Friendly, PDF & Email