Stöttar unga Järvabor till jobb

Arbetslösheten bland unga ökar i Stockholms län. Folkets Husby och andra aktörer vill stävja utvecklingen lokalt.