I Skellefteå finns jobb

Två EU-finansierade projekt ska underlätta för arbetslösa att flytta norrut.