Problemlösning genom företagande på sommarjobbet

Jobbmässor, föreläsningar och prova på-dagar hos arbetsgivare var några förslag från ungdomarna till staden.